1 hải lý bằng bao nhiêu km

Câu hỏi: 1 hải lý bằng bao nhiêu km, 1 hải lý bằng bao nhiêu m, 1 hải lý bằng bao nhiêu cm?

Trả lời: 1 hải lý = 1852m (mét) = 1,852 km (kilomet) = 185200 cm (centimet)
BÌNH LUẬN