1 mẫu bằng bao nhiêu sào

Câu hỏi: 1 mẫu bằng bao nhiêu sào, 1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông?

Trả lời: 

Đối với mẫu thì tuỳ từng vùng miền sẽ quy đổi khác nhau chỉ có đơn vị mẫu và sào là giống nhau tức là:

1 mẫu = 10 sào

Còn sào quy đổi ra mét vuông (m2) thì có nhiều nơi tính khác nhau. Cụ thể là

Người miền Bắc thường đổi là 1 mẫu = 10 sào = 3.600 mét vuông

Người miền Trung thì đổi là 1 mẫu = 10 sào = 4999,5 mét vuông

Còn miền Nam họ lại tính là 1 mẫu = 12960 mét vuông
BÌNH LUẬN