1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam đồng

Câu hỏi: 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền VND, 1 nhân dân tệ Trung Quốc bằng bao nhiêu tiền Việt Nam


Trả lời: Nhân dân tệ hay còn gọi tắt là tệ là đồng tiền của TQuoc được ký hiệu là CNY.
Theo tỉ giá mới nhất trên website Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngày 19/8 thì:
1 nhân dân tệ = 1 CNY = 3.640 VND

Tìm kiếm thêm: 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2016 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 2016 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2017 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 2018 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 2017 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2019 1 đài tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 đài tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 vạn tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 đài tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2020 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 2021 1 nhân tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 nghìn tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 triệu tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 vạn tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 tệ của trung quốc bằng bao nhiêu tiền việt 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2022 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2023 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2024 1 nhan dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 nhan dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 đồng nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 triệu nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 nghìn nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 vạn nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 1 tệ đài loan bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 tệ trung quốc bằng bao nhiêu tiền việt 1 tệ trung quốc bằng bao nhiêu tiền việt 2025 1 tệ trung quốc bằng bao nhiêu tiền việt 2017 1 tân đài tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 triệu đài tệ bằng bao nhiêu tiền việt nam 1 đài tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2018 1 nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền việt 2019
BÌNH LUẬN

1 nhận xét: