1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng

Câu hỏi: 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng, 1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng, 1 ounce bằng mấy chỉ vàng, 1 ounce gì, ounce vàng là gì ?

Trả lời: Ounce viết tắt là oz là một đơn vị đo khối lượng trong một số hệ đo lường khác nhau, bao gồm các hệ thống khác nhau đo khối lượng tạo thành một phần của hệ đo lường Anh và hệ đo lường tập quán Mỹ. Giá trị của nó thay đổi tùy theo hệ thống. Các dạng ounce được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Ounce avoirdupois quốc tế và Ounce troy quốc tế

1 ounce Vàng = 0,833 lượng Vàng = 0,0833 chỉ vàng
BÌNH LUẬN