1 tá bằng bao nhiêu cái

Câu hỏi: 1 tá bằng bao nhiêu cái

Trả lời: 1 tá = 12 cái
BÌNH LUẬN