1cc bằng bao nhiêu lít

Câu hỏi: 1cc bằng bao nhiêu ml, 1cc bằng bao nhiêu lít?
Trả lời: cc viết tắt của(cubic centimetre) nghĩa là centimet khối hay viết tắt là cm³

trong đó
1 ml (milli lít) = 1 cm3
1 lít = 1000 cm3

Suy ra 1 cc = 1 ml(mili lít) = 0.001 l(lít)
BÌNH LUẬN