Bao nhiêu tuổi thì được kết hôn

Câu hỏi: Ở Việt Nam bao nhiêu tuổi thì được kết hôn, Nam bao nhiêu tuổi thì được kết hôn, nữ bao nhiêu tuổi thì được kết hôn ?

Trả lời: Theo luật hôn nhân và gia đình quy định thì độ tuổi đủ điều kiện để kết hôn là như sau:

  • Nam trên 20 tuổi

  • Nữ trên 18 tuổi
BÌNH LUẬN