Ngày của cha là ngày bao nhiêu

Câu hỏi: Ngày của cha là ngày bao nhiêu, ngày của bố là ngày bao nhiêu, ngày của cha là ngày nào?

Trả lời: Ngày của cha được xuất phát từ Mỹ từ năm 1972, ngày của cha không có thời điểm cố định hàng năm mà nó rơi vào các ngày khác nhau trong mỗi năm. Ngày của cha là ngày chủ nhật của tuần thứ 3 của tháng 6 dương lịch hàng năm.


BÌNH LUẬN