Ngoài khu dân cư, tốc độ tối đa với ôtô con là bao nhiêu

Theo quy định mới về giới hạn tốc độ tại thông tư 91/2015, ngoài khu dân cư ôtô con có giới hạn tốc độ chia theo loại đường.

Nếu đường đôi có giải phân cách giữa hoặc đường một chiều có từ hai làn xe trở lên, tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h. 

Nếu đường hai chiều không có giải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe, tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h.

BÌNH LUẬN