Tiamo có nghĩa là gì

Tiamo là một từ trong tiếng Italy. Từ này có nghĩa là "Tôi yêu bạn" nó giống với I love you trong tiếng Anh.

BÌNH LUẬN