Trong khu dân cư, tốc độ tối đa với ôtô con là bao nhiêu

Trong khu dân cư, tốc độ tối đa của ôtô con cũng giống xe máy.

Nếu đường đôi có giải phân cách giữa hoặc đường một chiều có từ hai làn xe trở lên, tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h. 

Nếu đường hai chiều không có giải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe, tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.

BÌNH LUẬN