Việt Nam có bao nhiêu dân tộc

Câu hỏi: Saubit.com cho em biết Việt Nam có bao nhiêu dân tộc, liệt kê cho em các dân tộc và dân tộc nào đông nhất Việt Nam. Em xin chân thành cám ơn.

Trả lời: Bạn thân mến ở Việt Nam có 54 dân tộc và dân tộc Kinh chiếm nhiều nhất khoảng 85,7% dân số.
Danh sách 54 dân tộc như sau:

01: Kinh

02: Tày

03: Thái

04: Hoa

05: Khơ-me

06: Mường

07: Nùng

08: Hmông

09: Dao

10: Gia-rai

11: Ngái

12: Ê-đê

13: Ba-na

14: Xơ-đăng

15: Sán Chay

16: Cơ-ho

17: Chăm

18: Sán Dìu

19: Hrê

20: Mnông

21: Ra-glai

22: Xtiêng

23: Bru-Vân Kiều

24: Thổ

25: Giáy

26: Cơ-tu

27: Gié-Triêng

28: Mạ

29: Khơ-mú

30: Co

31: Ta-ôi

32: Chơ-ro

33: Kháng

34: Xinh-mun

35: Hà Nhì

36: Chu-ru

37: Lào

38: La Chi

39: La Ha

40: Phù Lá

41: La Hủ

42: Lự

43: Lô Lô

44: Chứt

45: Mảng

46: Pà Thẻn

47: Cơ Lao

48: Cống

49: Bố Y

50: Si La

51: Pu Péo

52: Brâu

53: Ơ Đu

54: Rơ-măm

Tìm kiếm thêm: việt nam có bao nhiêu dân tộc anh em, vn có bao nhiêu dân tộc, các dân tộc việt nam, danh sách dân tộc việt nam, dân tộc thứ 55 ở việt nam là dân tộc gì, dân tộc mới ở việt nam, dân tộc nào đông dân nhất việt nam.

BÌNH LUẬN