Ý nghĩa của quốc kỳ Việt Nam

Câu hỏi: Saubit.com cho em hỏi ý nghĩa của lá cờ Việt Nam.

Trả lời:
Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940).

Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến [sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam, hy sinh ngày 28/8/1941. Tâm huyết của tác giả khi sáng tạo ra lá cờ Tổ quốc được khắc họa rõ nét trong bài thơ của ông

Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào vì nước
Sao vàng tươi, da của giống nòi
Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
Hỡi sỹ nông công thương binh
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

  Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử trong cả một rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới. Ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh. Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa đầu tiên, kỳ họp thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhất trí khẳng định: quốc kỳ nước ta là cờ đỏ sao vàng năm cánh. 

Tìm kiếm thêm: ý nghĩa cờ Việt Nam, ý nghĩa cờ đỏ sao vàng, ý nghĩa quốc kỳ Việt Nam

BÌNH LUẬN