Chặn tin nhắn quảng cáo mạng Vinaphone

Câu hỏi: Saubit.com chỉ cho em cách chặn quảng cáo mạng VinaPhone, cho em cú pháp từ chối quảng cáo mạng VinaPhone, cú pháp đăng ký nhận quảng cáo của mạng VinaPhone
Trả lời: Bạn thân mến cú pháp chặn quảng cáo của mạng VinaPhone như sau:
Để từ chối nhận thông tin khuyến mại, bạn soạn tin: TC KM gửi 18001091
Để từ chối nhận thông tn về giá cước, bạn soạn tin: TC GC gửi 18001091
Để từ chối nhận thông tin về dịch vụ mới, bạn soạn tin: TC DV gửi 18001091
Để tắt quảng cáo VinaPhone với tất cả các hạng mục, bạn soạn tin: TC gửi 18001091
Để đăng ký nhận lại các tin nhắn quảng cáo bạn soạn tin: DK gửi 18001091 hoặc DK MÃDV gửi 18001091(MÃDV giống với mã khi từ chối đã nói ở trên)


Tìm kiếm khác: chặn tin nhắn quảng cáo của mạng vinaphone, cách chặn tin nhắn quảng cáo của mạng vinaphone, cách bỏ tin nhắn quảng cáo mạng vinaphone, tắt quảng cáo mạng vinaphone, từ chối tin nhắn rác vinaphone, dịch vụ chặn tin nhan của vinaphone, tắt quảng cáo vinaphone
BÌNH LUẬN