Brazil nói tiếng gì?

Brazil nói tiếng Bồ đào nha. Phẩn lớn các nước khác ở Nam Mỹ nói tiếng Tây ban nha.

brazil nổi tiếng về gì

nuoc brazil

brazil là nước nào

thủ đô brazil là gì

brasil

brazil wiki

văn hóa brazil

brasil hay brazil
BÌNH LUẬN