Gấu trắng sống ở đâu?

Gấu trắng sống ở Bắc cực

Gấu Bắc Cực sinh sống trên lãnh thổ của năm quốc gia khác nhau. Chúng có mặt ở ngoài khơi bờ biển phía bắc và tây bắc Alaska, Canada, Greenland, Svalbard (Na Uy) và Liên bang Nga.Quần thể gấu Bắc Cực ước tính khoảng 16.000 đến 35.000, với khoảng 60% ở Canada.

gấu bắc cực con

gấu trắng bắc cực chiều cao

gấu trắng bắc cực tiếng anh

tập tính của gấu

cuộc sống của gấu bắc cực

gấu bắc cực đặc điểm thích nghi

tại sao gấu bắc cực không sống ở nam cực
BÌNH LUẬN