Hãy cho biết tên con sông dài nhất bắc Mỹ?

Con sông dài nhất bắc Mỹ là Sông Mississippi ở Mỹ.

sông amazon dài nhất thế giới

sông nào dài nhất việt nam

sông rộng nhất thế giới

sông dài nhất châu âu

sông sâu nhất thế giới

sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới

sông ngắn nhất thế giới

con sông dài nhất châu âu
BÌNH LUẬN