Hãy cho biết tên con sông dài nhất châu Á

Con sông dài nhất châu Á là Sông Trường giang ở Trung quốc.

con sông dài nhất châu á là gì

sông nào dài nhất châu âu

sông dài nhất đông nam á

sông nào dài nhất việt nam

sông nào dài nhất châu á

sông dài nhất châu âu

sông nào dài nhất đông nam á

hồ lớn nhất châu á
BÌNH LUẬN