Mơ Bơi lội đánh đề, đánh lô: 83 - 38 - 63 - 28

Mơ Bơi lội đánh đề, đánh lô: 83 - 38 - 63 - 28

mơ bơi lội đánh con gì

nằm mơ thấy bơi qua sông

nằm mơ thấy mình bơi qua sông

mơ thấy bơi ở biển

nằm mơ thấy lội trong nước

mơ thấy bể bơi đánh con gì

mơ thấy cá bơi lội trong nước

mơ thấy lội qua sông
BÌNH LUẬN