Mơ Bóng đá đánh đề, đánh lô: 62

Mơ Bóng đá đánh đề, đánh lô: 62

mơ thấy mình chơi bóng đá

mơ thấy chơi đá bóng đánh con gì

mơ thấy mình đá bóng thì đánh con gì

nằm mơ đánh bóng chuyền đánh con gì

nằm mơ chơi bóng chuyền đánh đề con gì

mơ thấy cầu thủ bóng đá

nằm mơ thấy bóng chuyền

mơ mình đá bóng đánh đề con gì
BÌNH LUẬN