Mơ Bông sen đánh đề, đánh lô: 24 - 74

Mơ Bông sen đánh đề, đánh lô: 24 - 74

mơ thấy hoa sen hồng

nằm mơ thấy đầm sen

mơ thấy đài sen

mơ thấy hoa sen đánh con gì

mơ thấy lá sen

mơ thấy hạt sen

nằm mơ thấy đầm hoa sen

nằm mơ thấy ao sen
BÌNH LUẬN