Sa mạc lớn nhất thế giới tên là gì

Sa mạc lớn nhất thế giới là Sa mạc Sahara ở miền bắc châu Phi (chiếm 174 diện tích châu Phi).

Cứ khoảng 50 năm, sa mạc này lại tiến chừng 200 km xuống phía nam.

sa mạc lớn nhất thế giới là gì

hoang mạc lớn nhất thế giới hiện nay là

đâu là sa mạc lớn nhất thế giới

sa mạc nóng nhất thế giới

sa mạc là gì

sa mạc nam cực

sa mạc lớn nhất châu á

sa mạc sahara ở đâu
BÌNH LUẬN