Đường xích đạo dài bao nhiêu?

Độ dài xích đạo của Trái Đất là khoảng 40.075,0 km, hay 24.901,5 dặm. Chia trái đất thành bắc bán cẩu và nam bán cẩu.

Đường xích đạo là một trong năm vĩ tuyến chủ yếu dựa trên quan hệ giữa sự tự quay của Trái Đất với mặt phẳng quỹ đạo của nó xung quanh Mặt Trời.

đường kính trái đất bao nhiêu km

hình ảnh đường xích đạo

đường xích đạo chạy qua bao nhiêu quốc gia

ở xích đạo có gì

đường xích đạo là vĩ tuyến

việt nam có gần xích đạo không

đường xích đạo là vĩ tuyến gì

đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục nào
BÌNH LUẬN