Làm thế nào để xác định tuổi của cây?

Tại những vùng có khí hậu có tính biến hoá rõ ràng về mùa vụ, ở trong bộ mộc chất thứ sinh trong cây thực vật họ mộc bản sống lâu năm, mỗi năm đều hình thành đường viền hoa văn có biên giới rõ ràng, gọi là vòng đời, cũng có tên là vòng sinh trưởng hay tẩng sinh trưởng, là căn cứ để xác định tuổi của cây.

Sự hình thành của bộ thứ sinh mộc chất, là kết quả của hoạt động hình thành tẩng mà hoạt động của tẩng hình thành lại chịu ảnh hưởng của khí hậu có tính mùa vụ, đặc biệt là ở những vùng ôn đới và nhiệt đới có thời tiết khô, ẩm. Ví dụ như ở vùng ôn đới, từ mùa xuân đến mùa hạ, khí hậu lúc này rất thích nghi cho sự phát triển của cây cối, tế bào của tẩng hình thành phân biệt rất nhanh chóng, sinh trưởng mau chóng, hình thành tế bào bộ mộc chất, rỗng xốp vách mỏng, sợi tơ ít, ống dẫn chuyên chở thuỷ phân rất nhiều, gọi là gỗ mùa xuân. Đến mùa thu, hoạt động của tế bào bộ mộc chết, chặt chẽ vách dày, tơ sợi nhiều, ống dẫn ít, gọi là gỗ mùa thu hoặc là gỗ muộn.

Chất gỗ mùa xuân xốp mềm, màu hơi nhạt, chất gỗ mùa thu chắc chắn, màu sắc đậm hơn. Gỗ xuân và gỗ thu, ôm nhau thành một vòng tròn, đấy chính là “vòng đời” vòng của một năm tuổi của cây gỗ. Cứ mỗi một năm là một vòng, đếm bao nhiêu vòng là biết ngay tuổi của chúng là bao nhiêu.

Không phải tất cả các cây gỗ đều có vòng đời, như thực vật lá đơn chẳng hạn, vì không hình thành tẩng, nên không có vòng đời. Ở các vùng nhiệt đới do mùa vụ không đủ nên tế bào sản sinh của tẩng hình thành rất nhỏ, nên vòng đời thường không rõ ràng, có lúc có nơi do địa tẩng hoạt động dữ dội. Tẩng hình thành khác đi, mỗi năm có thể sinh ra mấy vòng đời, đây gọi là vòng đời giả, như cam quýt, mỗi năm có thể sinh ra ba vòng đời, có những khi do khí hậu đột biến, chịu ảnh hưởng của sâu hại, cũng có thêm các vòng đời giả. Vậy thì nếu cứ tính vòng đời mà ra tuổi của cây thì phải trừ đi các vòng đời giả và thế là chúng ta chỉ có được một con số gẩn đúng về tuổi của cây.Làm thế nào để xác định tuổi của cây?

làm thế nào để xác định được tuổi của cây

tính tuổi của cây bằng cách nào sinh học 11

xác định tuổi cây cau

cách tính tuổi của cây 1 năm

cách xác định tuổi của gỗ

cách tính tuổi cây dừa

vòng gỗ hàng năm là gì


In climatic areas that are highly variable in terms of crop, in the semi-evervolatile set of plants in perennial herbaceous plants, each year a clear borderline pattern is formed. The life cycle, also called growth rings or growth rings, is the basis for determining the age of the plant.

The formation of the secondary biomass, which is the result of the formation activity of the crop, is affected by seasonal climate, especially in temperate and tropical areas. dry weather, wet. For example, in temperate regions, from spring to summer, climate is adapted to the growth of plants, and the cells of the plant are distinguished rapidly, rapidly growing, forming Hollow walls are thin, thin fibers, hydrolysis pipelines are numerous, called spring wood. By autumn, the operation of dead wood cells, tight thick wall, multiple fiber, less conduit, called autumn wood or late wood.

Spring soft foam wood, slightly pale, woody autumn sure, darker color. Spring and autumn wood, hugging each other in a circle, is the "life cycle" of a year old tree. For every year is a round, count how many rounds is to know their age is how much.

Not all trees have life cycles, such as single leaf plants, because they do not form lobes, so there is no life cycle. In tropical regions, due to insufficient seasons, the reproductive cells of the embryo are very small, so the life cycle is often unclear, sometimes due to intense local activity. If you form differently, each year can produce several life cycles, called fake lifetimes, like citrus, which can generate three life cycles each year, sometimes due to the mutating climate, which is influenced by There are also pseudoviruses. Then, if we calculate the life cycle of the tree, we must subtract the life cycle and then we only get a number that is right about the age of the tree.

How to determine the age of the tree?

how to determine the age of the tree

What is the age of the tree?

determine the age of the palm tree

Calculating the age of a tree

Determining the age of wood

Calculating the age of the coconut

What is annual timber

Latest
BÌNH LUẬN