Vì sao ngỗng trời bay thành hình mũi tên?

Ngỗng trời là loài chim di cư trú Đông. Mùa thu hằng năm, từ quê hương Siberia, chúng kết thành đám lớn, bay đến phương Nam ấm áp. Trong hành trình dài, chúng tổ chức đội hình rất chặt chẽ, xếp hàng thành hình mũi tên hoặc dàn hàng ngang, vừa bay, vừa không ngừng kêu “cạc, cạc”. Chúng làm gì thế nhỉ?

Thực ra, đây là một tín hiệu của chúng với nhau. Chúng dùng tiếng kêu này để chăm sóc lẫn nhau, kêu gọi nhau cất cánh bay hay hạ cánh nghỉ ngơi. Tốc độ bay đường xa của ngỗng trời là rất nhanh, có thể từ 69 đến 90 km / giờ.Tuy ngỗng trời bay rất nhanh, nhưng thời gian đi về phương Nam cẩn khoảng 1 – 2 tháng. Trong cuộc phi hành đường dài, ngoài việc vẫy cánh, chúng còn biết lợi dụng luồng không khí chuyển vận tăng lên để bay lượn trong không trung, như vậy sẽ tiết kiệm được sức lực. Khi con ngỗng bay ở phía trước vỗ cánh tạo ra luồng không khí yếu, con ngỗng phía sau sẽ lợi dụng xung lực của luồng không khí này mà lượn trên không trung. Như vậy, từng con nối đuôi nhau, xếp thành đội hình mũi tên hoặc xếp thành hàng ngang ngay ngắn.


Ngoài ra, sự xếp hàng như trên của ngỗng trời cũng là một biểu hiện của bản năng hợp quẩn, có lợi cho việc phòng ngự kẻ địch. Đàn ngỗng trời lúc nào cũng do con ngỗng già có kinh nghiệm làm “đội trưởng” bay ở phía trước hàng ngũ. Những con ngỗng non hoặc yếu ớt đều xen vào giữa đội hình. Khi nghỉ ngơi bên vực nước tìm ăn cỏ, lúc nào cũng có một con ngỗng già có kinh nghiệm giữ vai trò “lính gác”. Nếu những con ngỗng trời bay đơn lẻ về phương Nam thì sẽ rất dễ gặp nguy hiểm do bị địch hại ăn thịt.

Vì sao ngỗng trời bay thành hình mũi tên?

Geese are migratory birds of the East. Every autumn, from their hometown of Siberia, they form large clusters, flying to the warm South. In the long journey, they organized a very tight team, lined up arrows or horizontal line, just fly, not stop calling "card". What are they doing?

Actually, this is a signal of them together. They call each other to take care of each other, calling each other to fly or landing rest. The speed of flying birds of the sky is very fast, can range from 69 to 90 km / h.

Although the geese fly very fast, but time to go south about 1-2 months. In the long-distance astronauts, in addition to waving their wings, they also take advantage of the increased airflow to fly in the air, thus saving energy. When the geese fly in front of their wings and create a weak airflow, the geese behind them use the impetus of the air that glides in the air. Thus, each child is tied together, grouped into arrows or arranged in horizontal rows.

In addition, the above queue of geese is also a manifestation of instinctive instinct, which is beneficial for the defense of the enemy. The geese have always been experienced by the "goose" goose flying in front of the ranks. The young or weak goose intervenes in the middle of the formation. When resting in the grass, there is an old goose who has the experience of being a "guard". If the geese fly individually to the South, it is very vulnerable to being eaten by predators.

Why do geese fly into an arrow?
BÌNH LUẬN