Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
  1. Khi bạn truy cập vào website www.saubit.com có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
  2. Mọi bản quyền thuộc về Saubit.com nghiêm cấm sao chép với mọi hình thức
  3. Nghiêm cấm spam, quảng cáo, chỉ được viết bình luận với nội dung hỏi đáp về bài viết đó
  4. Trang web cung cấp các thông tin bổ ích về các vấn đề trong cuộc sống của Việt Nam do chúng tôi viết vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
BÌNH LUẬN